4 min read

Thần chú Bất Động Minh Vương

Thần chú Bất Động Minh Vương

Chúng ta thường thấy hình dáng của một vị Phật trông vô cùng dữ tợn, khác hẳn với dung mạo hiền lành và phúc của của Quan Thế Âm Bồ Tát hay Đức Thích Ca Mâu Ni,... Ngài chính là Bất Động Minh Vương, là hóa thân của Đức Đại Phật Như Lai. Chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về ngài qua nội dung sau.

Bất động Minh Vương là ai?

Đức Đại Phật Như Lai có nhiều hóa thân, trong đó hóa thân phẫn nộ của ngài là Đức Bất Động Minh Vương. Hình tượng này là để hàng phục những chúng sinh quá cứng đầu và hộ trì tam bảo trong những đời vị lai. Ngài còn có những tên gọi khác như là Bất Động Kim Cang Minh Vương, Bất Động Tôn, Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát, mật hiệu là Thường Trụ Kim Cang.

bat-dong-minh-vuong-4

Bản tôn của Ngài Bất Động Minh Vương có địa vị tôn quý quan trọng bậc nhất trong Ngũ Đại Minh Vương. Ngài được tôn xưng là “Bất Động tôn” hay “Vô Động Tôn”. Địa vị của Ngài có thể sánh ngang với Bồ Tát Quán Thế ÂmBồ Tát Địa Tạng và trở thành 3 chủ tôn của tượng Phật dân gian.

Sức mạnh và uy lực của Ngài Bất Động Minh Vương được thể hiện qua lời thệ nguyện rằng:

– Nếu có người nào thấy thân Ta thì được Tâm Bồ Đề bất thối chuyển

– Nghe tên Ta thì chặt đứt được nghi hoặc và liền tu thiện

– Nghe Ta nói thì được Đại Trí Tuệ

– Biết tâm ta thì tức thân thành Phật.

Tôn tượng và pháp khí của Ngài Bất Động Minh Vương

Ngài có vẻ mặt vô cùng hung tợn, miệng có chứa răng nanh. Với hình tượng uy mãnh như vậy, Ngài đã khiến các yêu ma khiếp sợ. Trên tay Ngài có kiếm sắc dùng để tiêu diệt những điều độc hại đối với trí tuệ đó là Tham Sân Si.

bat-dong-minh-vuong-1

Hơn nữa, sợi dây trên tay Ngài có thể trói buộc tất cả những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Nên là những pháp khí và hình tượng của Ngài đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại Đông Mật và trong Đài Mật, Bất Động Minh Vương rất được sùng bái.

Ý nghĩa Phật Bất Động Minh Vương

Với hình tượng tuy hung dữ, nhưng hung dữ trong Phật giáo khác hoàn toàn với hung dữ trong nhân gian. Ngài lấy cái dữ của mình để độ trì cho chúng sinh. Ngài là đại diện cho việc diệt trừ cái ác, cái xấu của loài người.

Ngài còn là hiện thân của lẽ phải, của sự thật. Ngài giúp tiêu trừ những trở ngại khiến cho một người không thể nhận ra bản chất tốt lành của chính họ bên trong, giúp họ tìm về sự lương thiện của chính mình.

Lợi ích khi tụng niệm thần chú Bất Động Minh Vương

Thần chú Bất Động Minh Vương được trì niệm như sau:

Namo Samanto Vajra Nai Ham

hoặc

Namah Samantavajranam Canda Maharosana Sphotaya Hum Trat Ham Mam

Đây là một câu thần chú thể hiện rõ sự tức giận những từ phải được hiểu dưới góc nhìn Phật Giáo Mật Tông. Chẳng hạn như Caṇḍa có nghĩa là “bạo lực”, Maharosana có nghĩa là “cơn thịnh nộ lớn”, và sphoṭaya có nghĩa là “tiêu diệt”.

Thần chú Bất Động Minh Vương được xem là một loại thần chú có mị lực vô cùng mạnh mẽ. Câu thần chú giúp chúng ta loại bỏ những cảm xúc tiêu cực, cắt đứt mọi trở ngại đã khiến chúng ta không thể nhận ra con đường giác ngộ. Đặc biệt những người thường xuyên không làm chủ được bản thân khi niệm thần chú Bất Động Minh Vương sẽ có thể bình tĩnh lại và sáng suốt hơn.

bat-dong-minh-vuong-2

Thần chú của Ngài thể hiện giá trị Ngài là một người bảo vệ giáo pháp hay chính là một vị vua khôn ngoan. Trong “ Thắng Quân Quỹ “ nói rằng: “ Pháp Bất Động, ý nghĩa là hay bảo hộ Tâm Bồ Đề của tất cả chúng sinh.

Một số trường phái Phật giáo Mật tông thường xuyên thực hành tụng niệm thần chú Bất Động Minh Vương nhằm đập tan những ham muốn sân hận để thanh lọc cho tâm trí quay về với giác ngộ, thanh tịnh.

Nguồn: https://buddhistart.vn/bat-dong-minh-vuong/