Chánh Kiến Có Ý Nghĩa Với Cuộc Sống "Hay Lắm" Phần 2 | Thầy Thích Thiện Thuận
  1. Trong từng ngày, từng giờ, từng phút, chúng ta luôn nhìn lại mình một cách khách quan và nhìn trung thực về những lời nói, những hành động, những suy nghĩ của chúng ta có đem tới đau khổ cho người khác hay không?
    Lấy nhân quả ra làm thước đo để cân nhắc cho tất cả những lời nói thì chúng ta sẽ giảm được nghiệp.
  2. Chúng ta nhìn lại mình để hạn chế tất cả những phẫn nộ, những hận thù, những uất ức bằng cách chúng ta thấy vô thường đang chi phối và chúng ta biết được nguyên nhân đưa tới những xung đột, những khổ đau là do chúng ta tham ái.

Thấy được những điều đó thì ta gọi là chánh kiến, người có chánh kiến thì người đó sẽ thay đổi được tất cả cuộc sống của mình. Khi đó, chúng ta sẽ có một quan niệm đúng đắn, thay đổi được quan niệm thì chúng ta sẽ thay đổi được nghiệp, thay đổi được nghiệp là thay đổi được cuộc đời.